Aktiekapital

Ordförklaring

Aktiekapital är summan av ett bolags samtliga aktiers nominella värde.

Kategorier

Redovisning, Aktie, Kapital, Kontrollbalansräkning

Underkategorier

Minskning av aktiekapital