Aktieindex

Ordförklaring

Ett index som visar den genomsnittliga kursutvecklingen på en viss aktie eller ett urval av aktier över en viss period. Kursnivån anges varje dag i relation till kursnivån en viss basdag.

Kategorier

Passiv förvaltning

Underkategorier

Placerarindex, OMX-index, Aktieindexlån