Aktiefond

Ordförklaring

Ett kollektivt investeringsinstrument som måste placera minst 75% av förmögenheten i aktier.

Kategorier

Indirekt aktieägande, Investeringsfond, Fond

Underkategorier

Öppen aktiefond, Reinvesterande fond, Riskjusterad avkastning, Sluten fond, UCITS, IR, Allokering, ALM-analys, Andelsvärde, Global fond, Allemansfond