Aktiebrev

Ordförklaring

Aktiebrev är ett bevismedel om att innehavaren av brevet har en andelsrätt i ett bolag. I brevet framgår bl.a. hur många aktier innehavaren har och vilket slags aktier det är.

Kategorier

Aktie, Aktiebolag (AB), Aktiebok, Brev

Underkategorier

B-aktie, A-aktie