Aktiebolagsregister

Ordförklaring

Register, förs av Bolagsverket och innehåller uppgifter om alla aktiebolag i landet (utom bankaktiebolag och försäkringsbolag). För varje aktiebolag skall bl.a. finnas uppgifter om firma, ]]firmatecknare]], aktiekapital och styrelse.

Kategorier

Aktiebolag (AB), Bolagsverket, Register