Aktiebok

Ordförklaring

Lista med aktier och deras ägare, används för att hålla ägarförhållandena offentliga. Aktierna listas i nummerföljd med uppgift om aktieägarna, som kan vara både fysiska och juridiska personer.

Kategorier

Aktie, Aktiebolag (AB)

Underkategorier

Aktiebrev

Relaterade mallar

Aktiebok 20 poster 2020

Begäran att få kopia av aktiebok 2020

Aktiebok 100 poster 2020

Aktiebok 2 poster 2020