Aktiebok

Ordförklaring

Lista med aktier och deras ägare, används för att hålla ägarförhållandena offentliga. Aktierna listas i nummerföljd med uppgift om aktieägarna, som kan vara både fysiska och juridiska personer.

Kategorier

Aktie, Aktiebolag (AB)

Underkategorier

Aktiebrev

Relaterade mallar

Aktiebok 20 poster 2023

Begäran att få kopia av aktiebok 2023

Aktiebok 100 poster 2023

Aktiebok 2 poster 2023