Aktie

Ordförklaring

Ägarandel i aktiebolag, ger rätt till utdelning, avlägga röster vid bolagsstämman och del i bolagets tillgångar om det skulle likvideras.

Kategorier

Aktieägare, AB, Aktiebolag (AB), Emission

Underkategorier

Preferensaktie, Aktielikvidkonto, Aktielån, Aktionist, All time high, Avkastningsvärde, B-aktie, Betald tecknad aktie (BTA), C-aktie, Fondaktie, Frimärkesaktier, Graderad rösträtt, A-aktie, Aktiebok, Aktiekurs, Aktiemarknad, Utdelning, Delägarrätt, Aktieteckning, Aktiebrev, Aktieöverlåtelse, Köpeavtal aktie, Aktieköp, Aktiekapital

Relaterade mallar

Avtal om överlåtelse av aktier - Långt avtal - 2023

Avtal om överlåtelse av aktier (Kort avtal) 2023

Utspädningseffekt riskkapitalanskaffning 2023

Aktiebok 20 poster 2023