Aktieöverlåtelse

Ordförklaring

Aktieöverlåtelse är en överlåtelse av aktier, vanligtvis genom köp. Se närmare överlåtelse och aktie.

Kategorier

Aktieägare, Aktie

Underkategorier

Överlåtelse av aktier