Aktieägartillskott

Ordförklaring

Aktieägartillskott innebär att en eller flera aktieägare skjuter till kapital till bolaget.

Kategorier

Aktieägare

Underkategorier

Aktieägaravtal, Villkorat aktieägarstillskott