Aktieägare

Ordförklaring

Ägare av aktier i ett aktiebolag. Normalt ger innehavet rösträtt vid bolagsstämman och rätt till vinstutdelning. Aktieägaren är direkt aktieägare till skillnad från den indirekta aktieägaren som äger aktier t.ex. genom delägande i en aktiefond.

Kategorier

Företagare, Delägare

Underkategorier

Tvångsinlösen, Utsvältningsregeln, Korsvist ägande, Kvalificerat innehav, Bolagsstämma, Depåbevis, Aktie, Aktieägaravtal, Aktieägartillskott, Aktieöverlåtelse

Relaterade mallar

Fullmakt företräda aktieägare 2020

Tillskott (Ej aktieägare - ovillkorat) 2020

Anmälan av aktieägare om erbjudande till förköp 2020

Aktiebok 20 poster 2020