Ajournera

Ordförklaring

Ta paus. Skjuta upp. I styrelsesammanhang inndbär detta att sammanträdet skjuts upp för att återuppta det vid en annan tidpunkt.