AIQ

Ordförklaring

Average Ingoing Quality. Kvaliteten av en viss produkt innan den genomgått en kvalitetskontroll.

Kategorier

Kvalitetskontroll