AGL

Ordförklaring

Avtalslivgruppförsäkring. En försäkring som tecknats kollektivt.

Kategorier

Livförsäkring