AGIS

Ordförklaring

Ett program inom EU som berör polisiärt och rättsligt samarbete om kriminalpolitik.

Kategorier

EU