Agio

Ordförklaring

Överkurs, beloppet med vilket marknadspriset på t.ex. ett värdepapper eller en valuta överstiger det nominella värdet.