Aggregering

Ordförklaring

För att skapa en helhetsbild agreggeras (summeras) ibland delmarknader.