Agentur

Ordförklaring

En försäljningsrättighet, ger ett företag rätt att köpa eller sälja varor eller tjänster för ett annat företags räkning.

Underkategorier

Agent