Agentavtal

Ordförklaring

Agentavtal är ett avtal mellan uppdragsgivaren (huvudmannen) och agenten. Agenten är en affärsmässig företrädare för huvudmannen. Agenten ska utför affärsmässiga uppdrag för huvudmannens räkning.

Kategorier

Handelsagent, Agent

Underkategorier

Prokura