Agent

Ordförklaring

Affärsmässig företrädare. Agenten utför affärsmässiga uppdrag för huvudmannens räkning.

Kategorier

Agentur

Underkategorier

Handelsagent, Agentavtal

Relaterade mallar

Agentavtal 2020

Agentavtal Engelsk 2020

Checklista agentavtal 2020

Checklista återförsäljaravtal 2020