Agenda 21

Ordförklaring

Ett handlingsprogram som tagits fram av FN och innehåller riktlinjer för nationellt och internationellt handlande för att uppnå en hållbar utveckling, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt i såväl i-länder som u-länder. Siffran 21 syftar på det tjugoförsta århundradet, dvs. 2000-talet.