AGB

Ordförklaring

Avgångsbidrag, arbetsmarknadsförsäkring som betalas ut när en anställd förlorat sin anställning. Används främst i branscher där personal regelmässigt anställs för ett visst tidsbegränsat arbete. AGB-ersättning klassas som skattepliktig inkomst.

Kategorier

Avgångsbidrag (AGB)