AFU

Ordförklaring

Ett standardavtal som reglerar administrativa föreskrifter för upphandling av underentreprenörer.

Kategorier

Underentreprenör