Affiliation

Ordförklaring

Från latinets ad-filiare som betyder adoptera. I affärssammanhang avses dock ett samarbete mellan två eller fler parter.

Underkategorier

Affiliatenätverk, Affiliateprogram