Affekt

Ordförklaring

Plötslig och kraftigt känslosvall.

Kategorier

Gärning