AFF

Ordförklaring

Avtal för fastighetsförvaltning. Ett standardavtal som tagits fram av branschen.