Affärsplan

Ordförklaring

Plan som beskriver företagets verksamhet och affärsmål. Affärsplanen en plan för hur affärsidén ska realiseras i praktiken.

Kategorier

Planering

Underkategorier

Marknadsplan, Affärsidé, SWOT, Ledningsgrupp

Relaterade mallar

Aktieägaravtal 2020