Affärsjurist

Ordförklaring

En jurist som arbetar med affärsjuridik.

Kategorier

Affärsjuridik