Affärsidé

Ordförklaring

Idé på vilken en näringsverksamhet grundas. Affärsidén beskriver näringsverksamhetens huvudsyfte, hur det är tänkt att den ska bringa vinst.

Kategorier

Affärsplan

Relaterade mallar

Lönepolicy 2020

Etikregler styrelsens arbete 2020