Affärshändelse

Ordförklaring

Transaktion som påverkar företagets ställning, dvs. företagets tillgångar, skulder eller eget kapital.

Kategorier

Redovisning

Underkategorier

Verifikation, Dagbok

Relaterade mallar

Bokföringsorder 1 sida 2 dimensioner 2020

1760 Upplupna ränteintäkter 2020

1799 Observationskonto 2020