Affärsenhet

Ordförklaring

Den del av en verksamhet som har ett eget redovisningsansvar.

Kategorier

Redovisning