Advokat

Ordförklaring

Advokat är en jurist som yrkesmässigt antingen tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller biträder en klient inför domstol och myndighet eller är engagerad i båda aktiviteter.

Kategorier

Juridiskt biträde, Jurist, Biträde

Underkategorier

Rättsskyddsförsäkring, Advocatus, Allmän praktik, Lagtolkning