Advocatus

Ordförklaring

Latin för förespråkare.

Kategorier

Advokat