Adressat

Ordförklaring

Mottagaren av en försändelse.

Kategorier

Adress