Adress

Ordförklaring

En adress är en bostads- eller lokaluppgift.

Underkategorier

Adressat