ADR

Ordförklaring

1. American Depositary Receipt, ett depåbevis som är en del av en metod för att kunna handla icke-amerikanska aktier på den amerikanska börsen. 2. Ett europa-gemensamt regelverk för transport av farligt gods på landsväg.

Kategorier

NYSE, Depåbankssystem, Depåbevis