Administrationsomkostnad

Ordförklaring

AO-pålägg, en del i en påläggskalkylering. Kostnaderna för administration kring en viss produkt beräknas och belastar sedan produkten vid en kalkylering.

Kategorier

Påläggskalkylering

Underkategorier

AO-pålägg