ADL

Ordförklaring

Aktiviteter i det dagliga livet. Genom en lista på olika vardagliga aktiviteter bedöms en persons förmåga att klara sig i det dagliga livet och i vilken mån denne behöver hjälp.