Adjunktion

Ordförklaring

Ett led i domarutbildningen som innebär ett tillfälligt förordnande att tjänstgöra vid överrätt under en kortare tid, oftast ett år, och leder till ett förordnande som assessor.

Kategorier

Domare

Underkategorier

Assessor