Adjungerad

Ordförklaring

Tillfälligt förordnad.

Kategorier

Adjungera