Adekvat

Ordförklaring

Fullt motsvarande, tillräckligt, likvärdig, riktig.