Adekvat kausalitet

Ordförklaring

Adekvat kausalitet, en typ av direkt orsakssamband som krävs för att en skyldighet att betala skadestånd skall åläggas någon. Kausalitet betyder orsakssamband och adekvat är en kvalificering som görs genom en rättslig bedömning som syftar till att avgränsa ansvaret på de faktiska omständigheterna i fallet. Läran om adekvat kausalitet används mest i skadeståndsrätten, men även inom andra områden, som straffrätten.

Kategorier

Skadestånds - och försäkringsrätt