Adekvans

Ordförklaring

Principen om att skadeståndsansvar kräver ett bevisat, relevant (adekvat) orsakssamband mellan handling och skada.

Kategorier

Skadestånds - och försäkringsrätt

Underkategorier

Kausalitet