Additionalitet

Ordförklaring

Princip som innebär att EU-bidrag bara kan betalas ut tillsammans med bidrag från medlemsstaterna, inte istället för sådana bidrag.