Added value

Ordförklaring

Mervärde. Det mervärde som en produkt har jämfört med råvarorna den är skapad av.