ADB

Ordförklaring

Automatisk databehandling, idag mer känt som IT.