Ad valorem

Ordförklaring

Enligt varan eller värdet. Avgift eller tull beräknad på värdet av en vara eller en tjänst.

Kategorier

EG:s tullområde