Actus reus

Ordförklaring

Latin för skyldig handling. Den fysiska handling som när den bevisas bortom rimligt tvivel tillsammans med mens rea, dvs. skyldigt sinne (uppsåt), medför straffansvar.

Kategorier

Gärning