Acta

Ordförklaring

Officiella dokument, handlingar. Även urkunder.