Acquis

Ordförklaring

Från franskans acquis communautaire. Ett brett begrepp som omfattar hela EUs regelverk.

Kategorier

L´acquis communautaire