Ackvisition

Ordförklaring

Anskaffande, t.ex. anskaffande av kunder.